GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG MỀM

207.000 VNĐ

Chương 1: Kỹ năng tự nhận biết bản thân
Chương 2: Kỹ năng tự chủ cảm xúc
Chương 3: Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
Chương 4: Kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
Chương 5: Kỹ năng thuyết trình
Chương 6: Kỹ năng thương lượng
Chương 7: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết đinh
Chương 8: Kỹ năng làm việc nhóm
Chương 9: Kỹ năng tư duy phản biện Chương 10: Kỹ năng tư duy sáng tạo
Chương 11: Kỹ năng lãnh đạo và quản trị
Chương 12: Kỹ năng tự học và học tập suốt đời
Để hoàn thành tập sách “Giáo trình kỹ năng mềm”, chúng tôi đã kế thừa nhiều công trình của các nhà nghiên cứu đi trước và đương thời trong lĩnh vực Đắc nhân tâm cũng như nhiều tổ chức, cá nhân, tham gia đóng góp, bổ sung… Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà nghiên cứu có tài liệu sử dụng trong cuốn “Giáo trình kỹ năng mềm” này.
Dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình biên soạn nhưng chúng tôi cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ sung của quý bạn đọc để “Giáo trình kỹ năng mềm” này được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.
Rất mong cuốn sách trở thành tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong học tập và tham khảo. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp bạn thích nghi với sự thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực, nhằm đạt được thành công trong cuộc sống.
Thư góp ý xin gởi về địa chỉ E-mail: hungngmd1@gmail.com
Thay mặt các tác giả
Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hùng

Tư Vấn Qua Zalo
Danh mục: