Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Tập 1

179.000 VNĐ

 • Tác Giả: TS. Nguyễn Văn Hùng
 • TẬP 1: KHOA HỌC LÃNH ĐẠO
  Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo
  Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng lãnh đạo
  Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược
  Chương 4: Phẩm chất năng lực và kỹ năng lãnh đạo
  Chương 5: Bản chất công việc và vai trò người lãnh đạo
  Chương 6: Phong cách lãnh đạo và sự ảnh hưởng
  Chương 7: Thực tiễn lãnh đạo
  Chương 8: Lãnh đạo ra quyết định nhóm
  Chương 9: Lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức
Tư Vấn Qua Zalo
Danh mục: