Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Tập 2

185.000 VNĐ

Để hoàn thành tập sách “Nghệ thuật lãnh đạo”, chúng tôi đã kế thừa nhiều công trình
của các nhà nghiên cứu đi trước và đương thời trong lĩnh vực Khoa học lãnh đạo cũng như
nhiều tổ chức, cá nhân, tham gia đóng góp, bổ sung… Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà
nghiên cứu có tài liệu sử dụng trong sách “Nghệ thuật lãnh đạo” này.
Dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình biên soạn nhưng chúng tôi cũng không sao
tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến
đóng góp, bổ sung của quý bạn đọc để sách “Nghệ thuật lãnh đạo” này được hoàn chỉnh
hơn trong những lần tái bản sau.
Rất mong cuốn sách trở thành tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong học tập và tham
khảo. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực, nhằm
đạt được thành công trong cuộc sống.
Thư góp ý xin gởi về địa chỉ E-mail: aitech.edu.vn@gmail.com
Thay mặt các tác giả
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng

Tư Vấn Qua Zalo