SÁCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẬP 2

96.000 VNĐ

Chương 1: Internet – Web Browser và cơ sở mạng của thương mại điện tử. Các kiến thức cơ bản về internet đặt nền tảng cho việc khai thác các dịch vụ của mạng thương mại điện tử. Kỹ năng sử dụng trình duyệt nội dung Web Site và khai thác thông tin hiệu quả về cơ sở mạng của thương mại điện tử.

Chương 2: Khái quát về thương mại điện tử. Trình bày tổng quan
về thương mại điện tử thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà không cần các văn bản giấy tờ trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. Các ứng dụng trong thương mại điện tử và các mô hình thương
mại điện tử.

Chương 3: Hạ tầng kinh tế – xã hội và pháp lý của thương mại điện tử. Giới thiệu khái quát toàn bộ các nhân tố, các điều kiện kinh tế -xã hội cơ bản thúc đẩy sự hình thành phát triển thương mại điện tử

. Chương 4: Website và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử. Giải quyết vấn đề về kết cấu của thương mại điện tử cho kinh doanh trực tuyến. Đồng thời, đề cập đến hạ tầng công nghệ quan trọng của thương mại điện tử cơ sở dữ liệu nền móng của mọi hoạt động giao dịch trực tuyến

.Chương 5: An toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử. Đây là một vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo sự tin tưởng của các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại và đảm bảo sự thành công
của hoạt động này.

Chương 6: Các hình thức giao dịch thương mại điện tử.Trình bày ba chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại điện tử: Doanh nghiệp (B) giữ vai trò động lực phát triển TMĐT, người tiêu dùng (C) giữ vai trò quyết định sự thành công của TMĐT và chính phủ (G) giữ vai trò định hướng, điều tiết và quản lý. Từ các mối quan hệ giữa các chủ thể trên ta có các
loại giao dịch TMĐT: B2B, B2C, B2G, C2G, C2C… trong đó B2B và B2C là hai loại hình giao dịch TMĐT quan trọng nhất.

Chương 7: Thanh toán trong thương mại điện tử. Số hóa và mạng hóa là tiền đề cho sự ra đời của nền kinh tế mới – kinh tế số. Việc xuất hiện mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, Internet và các mạng viễn thông khác đó chính là thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử.

Chương 8: Marketing trực tuyến hoặc tiếp thị trực tuyến (Internet marketing/Online-marketing). Đây là chiến lược quảng cáo trên cộng đồng mạng nhằm thúc đẩy xúc tiến việc bán hàng, quảng bá thương hiệu
dịch vụ của công ty đến với khách hàng. SEO – tối ưu hóa website cho các bộ máy tìm kiếm, Email marketing, Google adwords, SMS… là những ngôn ngữ thường gặp và đây cũng chính là hình thức marketing trực
tuyến.

Chương 9: Đào tạo trực tuyến (E-Learning). Học trực tuyến ELearning đáp ứng được những tiêu chí giáo dục mới: học mọi nơi, học mọi lúc, học theo sở thích, và học suốt đời (lifelong learning). E-Learning tồn tại song song và bổ sung cho cách học tập truyền thống.

Chương 10: Thư viện số trên nền tảng điện toán đám mây. Thư viện số sử dụng các phương tiện điện tử trong việc thu thập, biên mục, lưu trữ, xử lý, tìm kiếm và phổ biến thông tin dưới dạng số. Lưu trữ số chia sẻ kết nối nguồn tài nguyên tri thức và khơi nguồn sáng tạo cho những phát minh, quyết định đến tiến trình phát triển trí tuệ nhân loại. Khái quát điện toán đám mây và phác thảo xu thế tất yếu của việc ứng dụng thư viện số trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Chương 11: Chính phủ điện tử. Nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá đã đặt ra các thách thức đòi hỏi các nhà nước xây dựng “chính phủ điện tử’’ để chính phủ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông.
Chương 12: Các ứng dụng khác của thương mại điện tử. Trình bày các nghiên cứu, ứng dụng thương mại điện tử khác, bao gồm: Dịch vụ du lịch trực tuyến; Ngân hàng điện tử và Mô hình Groupon (Mô hình mua theo nhóm).
Thương mại điện tử – cẩm nang được biên soạn với mục đích để hỗ trợ cho bạn đọc nhanh chóng tiếp cận tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp với mức độ triển khai ứng dụng các phương tiện điện tử trong quy trình kinh doanh: đặt hàng, thanh toán và giao hàng…
Hiện nay, với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin – truyền thông xuất hiện nhiều tiện ích mới để vận hành nền thương mại điện tử thế giới. Chính vì vậy, trong quá trình biên soạn tập sách này, chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ sung của quý bạn đọc để tập sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.
Thư góp ý xin gởi về địa chỉ E-mail: hungngmd1@gmail.com
Thay mặt tập thể tác giả
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng

Tư Vấn Qua Zalo
Danh mục: